Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Προσεγγίζουμε την ελληνική φύση και τους ανθρώπους της υπαίθρου με πηγαίο σεβασμό και αληθινή αγάπη. Επιλέγουμε έτσι να επενδύουμε και σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας και προτιμάμε συνεργασίες με μικρούς παραγωγούς ή συνεταιρισμούς με υγιείς αντιλήψεις. Αντλούμε μεγάλη χαρά διαπιστώνοντας  ότι οι αρχές που υποστηρίζουμε και οι αξίες  που υιοθετούμε εμπνέουν τους συνεργάτες μας και πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα προϊόντα μας διαδίδουν την τόσο αναγκαία σήμερα ιδέα της αειφορίας με τρόπο απτό και άμεσο.